Aşçılık Bölümü Tercih Nedenleri ile Kişilik İlişkisi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Çağla Üst Can

Özet

İnsan hayatının büyük kısmını oluşturan iş yaşamının çok farklı sebeplerden etkilenmesi, seçilmeye mecbur kalınan mesleklerin kişileri iş yaşantıları boyunca mutsuz edecek olması ve bunun sonucu olarak gizli işsizlik ve düzgün yapılmayan görevlerin ortaya çıkması kaçınılmazdır. Özellikle hizmet sektöründe en önemli faktör olan işgörenlerin; mesleklerini severek seçmeleri, severek işlerini yapmaları ve işe uygun kişilik özelliklerine sahip olmaları önemlidir. Bu nedenle araştırmanın amacı; üniversite öğrencilerinin bölüm tercihlerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin kişilik özellikleri ile demografik değişkenlere göre nasıl farklılaştığının saptanmasıdır. Araştırmada olasılığa dayalı olmayan yöntemlerden kolayda örnekleme yöntemi kullanılmış ve 252 aşçılık bölümü öğrencisine uygulanan anketler SPSS 20 programı ile yorumlanmıştır. Analizler sonucunda; aşçılık öğrencilerinin bölüm tercihini en fazla etkileyen unsurun meslek değerleri olduğu; bölüm seçiminde anne mesleğinin ve anne eğitiminin önemli rol oynadığı; kişilik özelliklerinden alınan en yüksek ortalamanın deneyime açık kişilik olduğu; kişiliğin birçok demografik özelliğe göre farklılık gösterdiği ve farklı kişilik özelliğinde öğrencilerin farklı bölüm tercihi nedenlerinden etkilendiği görülmüştür.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Üst Can, Çağla. (2021). Aşçılık Bölümü Tercih Nedenleri ile Kişilik İlişkisi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), 1122–1137. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.757
Bölüm
Makaleler