Termal Turizm İşletmelerinde Sağlık Beklentileri ve Müşteri Memnuniyeti: Bolu Örneği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Hakkı Çılgınoğlu
Sercan Aytuğar

Özet

Günümüzde işletmelerin sunduğu ürün ve hizmetlerin kalitesinin sonucunda müşteri memnuniyeti oluşmaktadır. Müşteri memnuniyetini sağlayan işletmelerin, müşterilerin sadakatini kazanmakta ve pazardaki rekabete uyum sağlayabilmektedir. Çalışmanın amacı, Bolu ilindeki termal turizm işletmelerine gelen müşterilerinin beklenti ve memnuniyetlerini ölçmektir. Elde edilen verilerin incelenmesi sonucunda müşterilerin algıladıkları memnuniyetlerinin belirlenmesi ve bu doğrultuda termal turizm işletmeleri eksikliklerini belirleyerek bir çözüm olanağı sunacağı düşünülmektedir. Çalışmada nicel yöntemlerden anket tekniğine başvurulmuştur. Elde edilen veriler SPSS 22 ile analiz edilmişidir. Önem derecesi ortalaması yüksek bulunurken, memnuniyet derecesi ortalaması ise belirtilen önem derecesinin altında kaldığı belirlenmiştir. Sonuç olarak jeotermal potansiyeli yüksek olan Bolu ilinin termal turizm tesislerinin müşteri memnuniyeti ortalaması orta düzeyde memnunum şeklinde olduğu belirlenmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Çılgınoğlu, H., & Aytuğar, S. (2021). Termal Turizm İşletmelerinde Sağlık Beklentileri ve Müşteri Memnuniyeti: Bolu Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), 1088–1102. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.755
Bölüm
Makaleler