Rehberli Turlarda Algılanan Değer, Akış Deneyimi ve Davranışsal Niyet İlişkisi: Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı Örneği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Onur Akgül
Özlem Köroğlu

Özet

Turizm sektörünün çok yönlü mesleklerinden biri olan turist rehberliğinin temelinde insan ilişkileri yer almaktadır. Turist rehberleri, ziyaret edilen bölgeyi sadece tanıtmakla kalmamakta, sunduğu hizmetle misafirlerinin tur deneyimine dair birtakım duygular hissetmelerini sağlamaktadır. Nitekim rehberli turların tercih edilmesindeki önemli etkenler arasında keyifli zaman geçirme imkânının olduğu bilinmektedir. Bu sayede insanlar aldığı hizmete dair memnuniyet ve mutluluk duymaktadırlar. Turizm de insanların mutluluk arayışı için başlattığı sosyal ve boş zaman olgusu olarak nitelendirildiği için pozitif psikoloji ile yakından ilgilidir. Bu araştırmada, rehberli turlarda algılanan değer, akış deneyimi ve davranışsal niyet ilişkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı’nı turist rehberi eşliğinde ziyaret eden 396 yerli turistten anket yoluyla veriler toplanmıştır. Araştırma sonucunda, turdaki misafirlerin algıladıkları değerin, akış deneyimlerinin ve davranışsal niyetlerinin birbirini etkilediği tespit edilmiştir. Misafirlerin yaşadıkları deneyime dair algıladıkları değerlerle akış deneyimlerinin şekillendiği ve mutlu bir deneyim neticesinde bu deneyime dair olumlu davranışsal niyetler sergiledikleri gözlemlenmiştir. * Makale, Onur AKGÜL’ün “Rehberli Turlarda Algılanan Değer, Akış Deneyimi ve Davranışsal Niyet İlişkisi: Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı Örneği” isimli yüksek lisans tezinden türetilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Akgül, O., & Köroğlu, Özlem. (2021). Rehberli Turlarda Algılanan Değer, Akış Deneyimi ve Davranışsal Niyet İlişkisi: Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), 1200–1219. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.762
Bölüm
Makaleler