Mutfak Şeflerinin Beslenme ve Gıda Güvenliği Bilgi Düzeyinin Belirlenmesi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Veli Ceylan
Aybuke Ceyhun Sezgin

Özet

Yiyecek içecek işletmelerinde toplu gıda üretimi, birçok risk içeren önemli bir süreçtir. Bu nedenle gıda üretiminde çalışan personelin beslenme ve gıda güvenliği konularında yetkin olması önem arz etmektedir. Bu araştırma, mutfak şeflerinin beslenme ve gıda güvenliği bilgi düzeyini belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırmanın evrenini Sakarya ve Kocaeli illerindeki dört ve beş yıldızlı otellerin yiyecek-içecek departmanları ile birinci sınıf lokantalarda çalışan mutfak şefleri oluşturmaktadır. Örneklem çapı 265 olarak belirlenmiş ve 280 mutfak şefine ulaşılmıştır. Veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Anket formu; demografik sorular ile beslenme ve gıda güvenliği bilgi düzeyi ölçeklerinden oluşmaktadır. Katılımcılar ölçeklerde bulunan ifadelere verdikleri yanıtlara göre belirli puanlar elde etmiştir. Katılımcıların beslenme ile gıda güvenliği bilgi düzeyi; düşük, orta, iyi ve çok iyi olmak üzere dört grupta sınıflandırılmıştır. Araştırma sonucunda mutfak şeflerinin beslenme ve gıda güvenliği bilgi düzeyinin iyi seviyede olduğu tespit edilerek beslenme ve gıda güvenliği bilgi düzeyinin artışında en önemli unsurun eğitim olduğu ileri sürülmüştür.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Ceylan, V., & Ceyhun Sezgin, A. (2021). Mutfak Şeflerinin Beslenme ve Gıda Güvenliği Bilgi Düzeyinin Belirlenmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), 1258–1279. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.765
Bölüm
Makaleler