Z Kuşağının Tatil Tercihini Etkileyen Faktörler

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Levent Karadağ
Betül Yeşiltepe Erkayıran

Özet

Bu araştırmanın amacı, Z kuşağının tatil kararlarının belirlenmesi ve Z kuşağı tatil tercihlerini etkileyen faktörlerin incelenmesidir. Araştırma kapsamında Z Kuşağının tatil tercihlerini etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla anket formu oluşturulmuştur. Anket, “google dökümanlar” uygulamasından faydalanılarak hazırlanmış olup, internet üzerinden gönüllülük esas alınarak uygulanmıştır. Demografik özellikleri belirlemeye yönelik 6 soru, tatil kararları için 6 soru ve tatil tercihleri ile ilgili 32 soru olmak üzere ankette toplam 44 soru yer almıştır. Araştırma sürecinde 320 katılımcıdan veri toplanmış, 305 anket araştırmaya dahil edilmiştir. Veri, IBM SPSS 22 paket programı aracılığı ile analiz edilmiş olup, ölçeğin araştırmaya uygunluğu için güvenirlik analizi, demografik özellikleri ortaya koymak ve değişkenlerin yüklerinin belirlenmesi için frekans analizleri, tatil tercihlerini etkileyen faktörlerin ortaya konulması için faktör analizi uygulanmıştır. Çalışmada, tatil tercihlerini etkileyen faktörler incelenmiş, Z Kuşağı için çocuklara/gençlere yönelik özel aktivitelerin (4,12) en çok etkiye sahip olan değişken olduğu sonucu bulunmuştur. Bunun yanında, kalınacak yerin sahip olduğu teknoloji olanakları (4,10) ve gidilecek yerdeki odaların temizliği (4,09)’nin tatil kararlarını etkileyen faktörler arasında üst sıralarda olduğu tespit edilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Karadağ, L., & Yeşiltepe Erkayıran, B. (2021). Z Kuşağının Tatil Tercihini Etkileyen Faktörler. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), 1332–1348. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.769
Bölüm
Makaleler