Kültürel Miras Farkındalığı: Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Emrah Yaşarsoy
Dilara Eylül Koç
Şevki Ulema

Özet

Bu araştırma, Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi’nde öğrenim gören öğrencilerin Kastamonu’nun sahip olduğu kültürel miras farkındalığını belirlemek ve bu farkındalığı artırmak amacıyla yapılmıştır. Araştırma birbiri ile ilişkili iki sorunu çözmek için tasarlanmıştır. Öncelikle, öğrencilerin mevcut farkındalık düzeyleri ölçülmeye çalışılmıştır. Sonrasında ise öğrencilerin farkındalık düzeylerinin düşük olduğu noktaların nasıl artırılabileceği araştırmanın kapsamını oluşturmuştur. Nicel olarak tasarlanan bu araştırmada, anket tekniği kullanılmıştır. Anket formları, kolayda ve gönüllülük yaklaşımlarıyla belirlenmiş 230 katılımcıya elektronik ortamda uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler, SPSS 22.0 ve MAXQDA programlarıyla analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, katılımcıların kültürel miras farkındalıklarının genel anlamda yüksek olduğu belirlenmiştir. Özellikle, “Atatürk ve Şerife Bacı Anıtı”, “Kastamonu Kalesi” ve “Saat Kulesi”nin en fazla bilinen yerler arasında yer aldığı saptanmıştır. Yapılan karşılaştırma testlerinde, kültürel miras farkındalığının katılımcıların cinsiyetlerine ve bölümlerine göre bir farklılık göstermediği, ancak yaş grupları arasında anlamlı farklılıkların bulunduğu belirlenmiştir. Katılımcılar, Kastamonu turizminin gelişimi için tanıtım faaliyetlerinin etkili bir şekilde yapılması gerektiğini, festival tarzı çeşitli etkinliklerin arttırılmasının son derece önemli olduğunu, alt yapı ve üst yapı çalışmalarının hızlandırılması gerektiğini ve yeni yatırımların yapılmasının elzem olduğunu vurgulamışlardır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Yaşarsoy, E., Koç, D. E., & Ulema, Şevki. (2021). Kültürel Miras Farkındalığı: Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), 1299–1318. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.767
Bölüm
Makaleler