Paydaşların Bakış Açısıyla Muğla İli Sağlık Turizmi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Cesim Dalan
Işıl Arıkan Saltık

Özet

Sağlık turizmi, tatil ve tedavi hizmetlerinin bütünleştirilmesiyle bireylerde zihinsel ve bedensel iyileştirmeyi amaçlayan turizm faaliyetlerini kapsamaktadır. Tüketicilerin turizm anlayışlarındaki ve taleplerindeki değişimlerin yanı sıra, bilim ve teknolojideki ilerlemeler doğrultusunda sağlık turizmi gelişmekte ve yaygınlaşmaktadır. Bu çalışmanın amacı, sağlık turizmi paydaşları olarak nitelendirilen sağlık kurum ve kuruluşları, turizm işletmecileri, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetim temsilcilerinin bakış açılarıyla Muğla ilinin sağlık turizmi potansiyelinin incelenmesidir. Böylelikle, Muğla’da sağlık turizmi paydaşlarının konuyla ilgili genel düşüncelerinin, sağlık turizmine önem verme durumlarının, sağlık turizmi kapsamında nitelendirilebilecek uygulamalarının ve sağlık turizm konusundaki beklentilerinin belirlenmesi hedeflenmektedir. Nitel araştırma yöntemleriyle gerçekleştirilen araştırmada, maksimum çeşitlilik örnekleme benimsenmiştir. Görüşme tekniğiyle 19 kişiden toplanan veriler betimsel analiz ile incelenmiştir. Araştırma sonucunda sağlık turizmi paydaşlarının sağlık turizmine önem verdikleri ve özellikle olumlu ekonomik etkileri nedeniyle gelişimini destekledikleri belirlenmiştir. Paydaşlar, Muğla’nın sağlık turizmi potansiyelini yüksek olarak değerlendirmekle birlikte, altyapı ve üstyapı eksiklikleri nedeniyle hak ettiği konuma erişemediğini düşünmektedirler. Araştırma sonucunda, sağlık turizminin sürdürülebilir gelişimi için konuyla ilgili uygulayıcılara ve araştırmacılara öneriler sunulmuştur. *Cesim DALAN’ın yüksek lisans tezinden üretilen bu çalışma, 22-24 Ekim 2020 tarihleri arasında düzenlenen 4th Congress of International Applied Social Sciences (C-iasoS 2020) Kongresinde “A Qualitative Research To Evaluate Health Tourism Potential” başlıklı bildiri olarak sunulmuştur.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Dalan, C., & Arıkan Saltık, I. (2021). Paydaşların Bakış Açısıyla Muğla İli Sağlık Turizmi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), 1451–1473. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.775
Bölüm
Makaleler