Avrupa’da Termal Spa Terapi Uzmanı Mesleğinin Yeterlilik Alanlarına ve Eğitim İhtiyacına İlişkin Bir Araştırma

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Salih Kuşluvan
Olcay Yücel
Karel Van Isacker
António Silva Dıas
Petia Grudeva
Filip Nıcası
Zdenka Wltavsky

Özet

Bu araştırma, Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen bir projenin ortakları olan Belçika, Bulgaristan, Portekiz, Slovenya ve Türkiye’de termal spa terapi uzmanının sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinlik alanlarını ve bu alanlardaki eğitim öğretim ihtiyacını ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Bu amaçlar doğrultusunda veri toplamak için termal spa terapistlerinin temel yeterlilik alanlarını ve eğitim ihtiyaçlarını ortaya çıkarmak üzere yapılandırılmış görüşme sorularından ve termal spa terapi uzmanı yeterlilik ölçeğinden oluşan bir anket hazırlanmıştır. Örnekleme yöntemi olarak tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden amaca uygun (amaçlı) örnekleme yöntemi benimsenmiştir ve anket her bir proje ortağı ülkede termal tesis çeşitliliğini yansıtacak şekilde on tesiste uygulanmıştır. Veriler, termal spa tesisindeki bölüm şeflerinden, çalışan uzman kişilerden ve termal tesisin veya spa merkezinin yöneticilerinden yüz yüze toplanmıştır. Verilerin analizi sonucunda termal spa terapistleri için 9 temel yeterlilik (bilgi, beceri ve yetkinlik) alanı ortaya çıkarılmıştır. Türkiye’de termal spa çalışanlarının eğitimlerinin bu alanları kapsayacak şekilde genişletilmesi önerilmektedir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Kuşluvan, S., Yücel, O., Isacker, K. V., Dıas, A. S., Grudeva, P., Nıcası, F., & Wltavsky, Z. (2021). Avrupa’da Termal Spa Terapi Uzmanı Mesleğinin Yeterlilik Alanlarına ve Eğitim İhtiyacına İlişkin Bir Araştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(1), 79–92. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/52
Bölüm
Makaleler