Pandemi Döneminde Boş Zamanı Değerlendirme Davranışlarının Cinsiyet Değişkenine Göre İncelenmesi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ebru Özlem Güven
Ayşegül Çay
Ramazan Özavcı
Abdulmenaf Korkutata

Özet

Araştırmanın amacı, pandemi sürecinde kadın ve erkeklerin boş zamanlarını değerlendirme davranışlarının ortaya çıkarılması ve rekreatif etkinliklere katılım sıklıklarını tespit etmektir. Türkiye evreni içerisinde olasılıklı olmayan örnekleme yöntemlerinden kartopu yöntemiyle belirlenen 628 kişi araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden anket tekniği uygulanmıştır. Araştırmanın amacına yönelik 11 hipotez geliştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre kadınların medeni durum, yaş, eğitim, gelir ve meslek; erkeklerin ise yalnızca yaş değişkenlerine göre boş zamanı değerlendirme davranışları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Kadın ve erkeklerin boş zaman faaliyetlerine katılım sıklıkları arasında da farklılık tespit edilmiştir. Kadın ve erkeklerin boş zaman faaliyetlerine katılım sıklıklarına göre en belirgin fark “müzik dinlerim”, “dizi/film izlerim” ve “ailemle zaman geçiririm” faaliyetlerinde ortaya çıkmaktadır. Erkekler açısından ise en belirgin fark “spor müsabakası izlerim” faaliyetinde ortaya çıkmıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Güven, E. Özlem, Çay, A., Özavcı, R., & Korkutata, A. (2021). Pandemi Döneminde Boş Zamanı Değerlendirme Davranışlarının Cinsiyet Değişkenine Göre İncelenmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(3), 2017–2035. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.832
Bölüm
Makaleler