ISSN: 2587–0890

Alan: Turizm

Türü: Hakemli Akademik Dergi

Yayınlanma Sıklığı: 3 Ay (Mart, Haziran, Eylül, Aralık)

Kapak

Hakem Kurulu ve İçindekiler

Tüm Sayı

Yayınlanmış: 07-09-2021

Pandemi Döneminde TaTuTa Çiftliklerinin Uyguladığı Stratejiler

Aliye Akın- Adnan Akın- Mehtap Baş- Halil İbrahim Karakan

1896-1911

Pandemi Döneminde Boş Zamanı Değerlendirme Davranışlarının Cinsiyet Değişkenine Göre İncelenmesi

Ebru Özlem Güven- Ayşegül Çay- Ramazan Özavcı- Abdulmenaf Korkutata

2017-2035