Turizm Yazınında Toplumsal Cinsiyet: Türkiye’de Yapılan Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Bulut Seven
Emine Akya Polat
Adem Yavaş
Tolga Fahri Çakmak

Özet

Bu araştırmanın amacı turizm konulu lisansüstü tezler içerisinde “toplumsal cinsiyet” başlığını içeren çalışmaların bibliyometrik analiz yöntemi kullanılarak incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda yapılan çalışmada incelenen lisansüstü tezlere Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) Tez Merkezi’nden ulaşılmıştır. 2006-2022 yılları arasında erişme açık olan 7’si doktora ve 24’ü yüksek lisans tezi olmak üzere toplam 31 lisansüstü tez çalışma kapsamına dâhil edilmiştir. Çalışma Türkiye’de turizm ve toplumsal cinsiyet kavramlarının ilk kez bibliyometrik analiz yöntemiyle ele alınması açısından önem arz etmektedir. Araştırma sonuçlarına göre “turizm” konulu ve içerisinde “toplumsal cinsiyet” başlığı bulunan lisansüstü tezlerinin büyük çoğunluğunun yüksek lisans derecesine sahip tezler olduğu gözlemlenmiştir. Yazılan lisansüstü tezlerin yöntemleri incelendiğinde; nicel yöntemin 16, nitel yöntemin 14 ve karma yöntemin 1 tezde kullanıldığı görülmüş ve kullanılan yöntem sayılarında yakınlık olduğu anlaşılmıştır. Lisansüstü tez çalışmalarını yürüten 62 birey biyolojik cinsiyet bakımından incelendiğinde ise, kadın bireylerin (44) çalışmaya daha çok önem verdiği tespit edilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Seven, B., Polat, E. A., Yavaş, A., & Çakmak, T. F. (2022). Turizm Yazınında Toplumsal Cinsiyet: Türkiye’de Yapılan Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 6(4), 969–987. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.1134
Bölüm
Makaleler