Turizm Endüstrisinde Blogların Gücü ve Turist Rehberleri Açısından Bir Değerlendirme

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Mithat Zeki Dinçer
Tolga Fahri Çakmak
Merve Aydoğan Çifçi

Özet

21. yüzyılın küreselleşen dünyasında internet teknolojileri hayatın her alanında kendisini etkin bir biçimde hissettirmektedir. Öte yandan dünyanın en hızlı büyüyen endüstrilerinden biri olan turizm endüstrisi ile internet teknolojileri arasında da hızlı bir etkileşim yaşanmakta ve bu etkileşim gün geçtikçe artmaktadır. Üstelik artan bu ilişki sadece işletmelerin hizmet satışı veya reklamları odaklı olmamakta, aynı zamanda gezginlerin deneyimlerini paylaşması ve başkalarını etkilemesi noktasında da etkin bir görev üstlenmektedir. Pek çok farklı platform üzerinden gerçekleşen bu bilgi paylaşım yöntemlerinden biri de blog olarak isimlendirilen kişisel web sayfalarıdır. Kullanımı ve önemi giderek artan bloglar soyut olan hizmetin satın alınmaya karar verilmesi sürecinde önemli bir görev üstlenmektedir. Bu çalışmada internet teknolojileri ve özellikle blogların turizm endüstrisi üzerindeki etkileri araştırılarak geleceğe yönelik analizleri turist rehberleri üzerinden yürütülen bir çalışma ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma kartopu örneklem yöntemi ile tespit edilen 13 adet blog yazarı turist rehberi katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Toplanan bilgilerden hareketle, turist rehberlerinin blogları mesleki yaşamlarında nasıl kullandıkları, iş hayatlarına ve turlarına nasıl etki ettiği araştırılmış, blogların etkinliği mesleki açıdan ortaya konulmuştur.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Dinçer, M. Z., Çakmak, T. F., & Aydoğan Çifçi, M. (2021). Turizm Endüstrisinde Blogların Gücü ve Turist Rehberleri Açısından Bir Değerlendirme. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(1), 34–46. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/48
Bölüm
Makaleler