Örgütsel Psikolojik Sermayenin Duygusal Emek Üzerine Etkisinde Gelişim Kültürünün Aracı Rolü: Sağlık Turizmi Yetki Belgesine Sahip Hastanelerde Bir Araştırma

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Mehmet Emirhan Kula
Nagehan Öner

Özet

Araştırmada örgütsel psikolojik sermayenin çalışanların gösterdiği duygusal emek üzerindeki etkisi ve bu ilişkide gelişim kültürünün aracı rol alıp almadığının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada kullanıan veriler Erzurum ilinde sağlık turizmi yetki belgesine sahip iki kamu (devlet ve üniversite) hastanesinde görev yapan 488 sağlık çalışanından basit tesadüf örneklem yöntemine göre toplanmıştır. Gerçekleştirilen analiz sonuçları değerlendirildiğinde örgütsel psikolojik sermayenin duygusal emek tutumu üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı etkisi olduğu tespit edilmiştir. Gelişim kültürüne ilişkin algının yüksek düzeyde olması örgütsel psikolojik sermayenin duygusal emek üzerindeki pozitif etkisini artırmakta, gelişim kültürüne ilişkin algının düşük düzeyde olması örgütsel psikolojik sermayenin duygusal emek üzerindeki pozitif etkisini azaltmaktadır. Bu anlamda örgütsel gelişim kültürü ulusal kalkınma stratejisinin önemli bir parçası olan sağlık turizmi yatırım ve planlamalarına da pozitif anlamda etki edecektir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Kula, M. E., & Öner, N. (2022). Örgütsel Psikolojik Sermayenin Duygusal Emek Üzerine Etkisinde Gelişim Kültürünün Aracı Rolü: Sağlık Turizmi Yetki Belgesine Sahip Hastanelerde Bir Araştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 6(4), 1004–1026. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.1136
Bölüm
Makaleler