SPA Ziyaretçilerini Motive Eden Unsurların Demografik Özelliklere Göre İncelenmesi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Yunus Topsakal
Pınar Çelik

Özet

Günümüzde SPA (salus per aqua) sektörü kentleşme, gürültü, hava kirliliği, stres ve hızlı yaşlanma gibi nedenlerden dolayı büyümeye başlamıştır. Çünkü ziyaretçiler tatil esnasında zihnen ve bedenen rahatlamak, dinlenmek ve tedavi amacıyla konakladıkları tesislerde sunulan SPA hizmetlerinden yararlanmaktadır. Fakat ziyaretçileri SPA hizmeti almak için motive eden unsurlar ve beklentiler yaş gibi demografik özelliklere göre farklılaşabilmektedir. Bundan dolayı, konaklama tesislerinde sunulan SPA hizmetlerinin emtialaşmadan kurtulup farklılaşması gerekmektedir. SPA sektörü büyümesine rağmen, literatürde bu pazarı daha iyi anlamak için çok kısıtlı çalışma yapılmıştır. Bu bağlamda araştırmanın amacı, ziyaretçilerin tatil esnasında otel SPA deneyimlemeye motive eden unsurların yerli ziyaretçi, yabancı ziyaretçi ve yaş gibi demografik özelliklere göre belirlenmesidir. Çalışmada SPA deneyimi için motivasyon ölçeği kullanılmıştır. Veriler Mayıs 2018’de Antalya’da faaliyet gösteren beş yıldızlı otel SPA’sı kullanan ziyaretçilere gönüllülük esasına göre uygulanan anket ile toplanmıştır. Toplam 140 anket çalışmada kullanılmıştır. Sonuçlara göre en yüksek algıya sahip olan ifade ‘ruhsal refahlık aramak’ ifadesiyken, en az algıya sahip ifade ise ‘modaya uygun biri olarak görülmek’ ifadesidir. Son olarak bulgular temelinde uygulamaya yönelik önerilerde bulunulmuştur.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Topsakal, Y., & Çelik, P. (2021). SPA Ziyaretçilerini Motive Eden Unsurların Demografik Özelliklere Göre İncelenmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(3), 236–244. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/65
Bölüm
Makaleler