Algılanan Fayda ve Riskin Akademisyenlerin Hayalet Mutfaklardan Satın Alma Niyetine Etkisi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Murat Çuhadar
Yunus Topsakal

Özet

Teknolojik gelişmeler ve küresel krizlerden en çok etkilenen sektörlerden birisi de yiyecek içecek sektörüdür. Sektörlerde yaşanan dijitalleşme süreci ile birlikte Covid-19 pandemisi, yiyecek içecek sektöründe faaliyet gösteren restoranlarda inovasyonların ve yeni iş modellerinin ortaya çıkmasına vesile/neden olmuştur. Pandeminin sektör üzerinde yarattığı olumsuz etkileri bir nebze de olsa azaltmak amacıyla restoranlar, sadece paket hizmet verme üzerine kurulu olan sanal restoranları ifade eden “Hayalet Mutfak” iş modeline yönelmeye başlamıştır. Bu restoranlarda fiziksel olarak yemek sunumu yapılmamakta, bunun yerine evlere ya da iş yerlerine paket servis hizmeti verilmektedir. Tüketicilerin dağıtım kanalları aracılığıyla hayalet mutfaklardan satın alma davranışlarını, onların fayda ve risk algıları etkileyebilmektedir. Araştırmanın amacı, algılanan fayda ve riskin hayalet mutfaklardan satın alma niyetine etkisini belirlemektir. Araştırmada anket yolu ile 387 akademisyenden çevrimiçi olarak veri toplanmıştır. Araştırma bulgularına göre kişisel fayda ve sosyal / toplumsal faydanın hayalet mutfaklardan satın alma niyetine olumlu, kişisel risk ve sosyal / toplumsal riskin hayalet mutfaklardan satın alma niyetine olumsuz etkisi vardır.


Bu çalışma, 22. Ulusal Turizm Kongresinde sunulan bildirinin geliştirilmesi ve genişletilmesi ile kaleme alınmıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Çuhadar, M., & Topsakal, Y. (2022). Algılanan Fayda ve Riskin Akademisyenlerin Hayalet Mutfaklardan Satın Alma Niyetine Etkisi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 6(4), 1128–1145. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.1142
Bölüm
Makaleler