Van’daki Profesyonel Turist Rehberlerinin “Van’ın Tarihi, Kültürü, Sanatı ve Arkeolojisi” İsimli Mesleki Eğitim Programına Yönelik Görüşleri

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Tuğçe Özoğul Balyalı
Bahadır İnanç Özkan

Özet

Bu araştırmanın amacı, Van ilinde ikamet eden 13 turist rehberinin Van’ın tarihi, kültürü, sanatı ve arkeolojisi hakkında kapsamlı bilgi edinmeleri ve farkındalıklarının arttırılması kapsamında düzenlenmiş olan eğitim programına yönelik görüşlerinin değerlendirilmesidir. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış ve içerik analizi yapılmıştır. Bulgulara göre turist rehberlerinin mesleki eğitime yönelik görüşleri; ‘‘programın sunduğu katkılar’’, ‘‘programın iyileştirilmesi gereken yönleri’’, ‘‘programın zorlayan yönleri’’, ‘‘programın kolay yönleri’’ ve ‘‘programın olumlu yönleri’’ temaları altında açıklanmıştır. Bu eğitim programının turist rehberlerine sunduğu en önemli katkı mevcut bilgilerin pekiştirilmesidir. Eğitimlerin alan uzmanı akademisyenler tarafından sunulması ve turist rehberlerinin bilgi yönünden eksikliklerini fark etmiş olmaları diğer önemli katkılardır. Diğer önemli bir bulgu eğitim içeriğinin turist rehberleri tarafından yeterli ve uygun görülmüş olmasıdır. Eğitim programının süre açısından yoğun bir şekilde düzenlenmiş olması bazı turist rehberleri tarafından eleştirilmiş ve süre bakımından iyileştirme yapılması gerektiği belirtilmiştir. Araştırmanın ileride tekrarlanacak olan eğitim programlarının geliştirilmesine yol göstermesi beklenmektedir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Özoğul Balyalı, T., & Özkan, B. İnanç. (2023). Van’daki Profesyonel Turist Rehberlerinin “Van’ın Tarihi, Kültürü, Sanatı ve Arkeolojisi” İsimli Mesleki Eğitim Programına Yönelik Görüşleri. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 7(1), 18–30. https://doi.org/10.26677/TR1010.2023.1194
Bölüm
Makaleler