Sürdürülebilir Turizmde Geleneksel El Sanatları Ürünlerinin Rolü ve Önemi: Hatay İlinde Bir Araştırma

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Burcu Gülsevil Belber
Damla Duman

Özet

Kaynağını Anadolu’nun binlerce yıllık köklü tarihinden alan geleneksel Türk el sanatları, günümüzde önemli bir kültürel miras unsuru olarak turizm kapsamında değerlendirilmektedir. Toplumların kültürel kişiliğinin yansıtıcı bir aracı olarak görülen geleneksel el sanatları arasında unutulmaya yüz tutmuş olanların ortaya çıkarılması, varlığını sürdürenlerin korunarak gelecek nesillere aktarılması, sürdürülebilir turizm aracılığıyla mümkün olabilmektedir. Bu çıkış noktasından hareketle çalışmanın amacı, sürdürülebilir turizm felsefesi doğrultusunda geleneksel el sanatları ürünlerinin mevcut durumunun irdelenmesi ve “Somut Olmayan Kültürel Miras Türkiye Ulusal Envanteri” içerisinde yer almayan ancak Hatay’da ön plana çıkan geleneksel el sanatlarının ortaya çıkarılmasıdır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış olup, veriler 15 katılımcı ile gerçekleştirilen yapılandırılmış görüşmeler sonucunda elde edilmiştir. Çalışma bulgularına göre Hatay’a ait envanter listesinde yer almayan on dört (14) farklı geleneksel el sanatı tespit edilmiştir. Tespit edilen geleneksel el sanatlarının Somut Olmayan Kültürel Miras Türkiye Ulusal Envanterine dâhil edilerek korunması önerilmektedir.


Bu çalışma, 16-18 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen IWACT Kongresinde, dar kapsamlı haliyle bildiri olarak sunulmuş olup, özet bildiri kitapçığında yer almaktadır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Belber, B. G., & Duman, D. (2023). Sürdürülebilir Turizmde Geleneksel El Sanatları Ürünlerinin Rolü ve Önemi: Hatay İlinde Bir Araştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 7(1), 31–48. https://doi.org/10.26677/TR1010.2023.1195
Bölüm
Makaleler