Kapadokya Turizminin SWOT Analizi ile İncelenmesi ve Bölgede Turizmi Geliştirmek İçin Öneriler

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Gülsüm Akpınar
Hakan Koç

Özet

Bu çalışmada Kapadokya Bölgesi’nin turizm yönünden mevcut durumunu ortaya koyabilmek adına bir SWOT analizi yapılması, analizin sonuçları doğrultusunda ise bölge turizmini geliştirmek için önerilerde bulunulması amaçlanmıştır. Araştırmada nitel bir yöntem izlenmiş ve model olarak ise durum çalışması kullanılmıştır. Çalışma Kapadokya turizmi hakkında bilgi sahibi olan uzman, yönetici ve akademisyenlerin oluşturduğu 21 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Verileri toplamada yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmış ve sonrasında toplanan veriler içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Yapılan içerik analizi sonucunda Kapadokya Bölgesi’nin en güçlü özelliğinin bünyesinde bulundurduğu özgün jeomorfolojik oluşumlar (peribacaları) olduğu, en zayıf özelliğinin bölge içinde altyapı sorunlarının bulunması olduğu, en büyük fırsat unsurunun bölgede alternatif turizm türlerini gerçekleştirmek için yeterli potansiyelin bulunması olduğu, en büyük tehdidin ise bölgedeki jeomorfolojik yapıların ve doğal kaynakların tahribata uğraması olduğu ortaya çıkmıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Akpınar, G., & Koç, H. (2023). Kapadokya Turizminin SWOT Analizi ile İncelenmesi ve Bölgede Turizmi Geliştirmek İçin Öneriler. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 7(2), 316–334. https://doi.org/10.26677/TR1010.2023.1244
Bölüm
Makaleler