Tatilde Nereye Gitsek? Turizmde Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemi ile Destinasyon Seçimi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Uğur Uğur
Sevtap Sarıoğlu Uğur

Özet

Tüketiciler için tatil planlamasında, farklı özellikleri olan destinasyonlar arasında karar vermek oldukça karmaşık bir durumdur. Araştırmanın amacı, farklı destinasyonlar arasında, çok sayıda kritere göre karar almada Analitik Hiyerarşi Süreci’nin kullanılabilirliğini test etmektir. Betimsel özellikteki araştırma, beş destinasyondan her birini en az bir kez ziyaret etmiş olan 80 katılımcıya uygulanmıştır. Anket yöntemiyle veri toplanan araştırmada, kolayda örneklem yöntemine göre örneklem seçilmiştir. Katılımcılardan, Türkiye’deki beş destinasyon (Ayvalık, Çeşme, Kuşadası, Bodrum, Alanya) arasında, yedi kritere (fiyat, tarihi/doğal güzellikler, kalite, eğlence olanakları, alışveriş olanakları, imaj, ulaşım) göre karşılaştırma yapmaları istenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların destinasyonları değerlendirirken kullandıkları kriterler, önem sırasına göre fiyat, ulaşım, kalite, eğlence, tarihi/doğal güzellikler, alışveriş ve imajdır. Ayrıca katılımcıların yedi kriteri kullanarak yaptıkları değerlendirmeye göre, beş destinasyonun tercih sıralaması, Bodrum, Kuşadası, Ayvalık, Alanya ve Çeşme şeklindedir. Araştırma, farklı kriterlerin söz konusu olduğu destinasyon seçiminde Analitik Hiyerarşi Süreci’ne başvurmanın, karar vermede kolaylaştırıcılık ve objektiflik sağladığını göstermektedir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Uğur, U., & Sarıoğlu Uğur, S. (2021). Tatilde Nereye Gitsek? Turizmde Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemi ile Destinasyon Seçimi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(3), 261–270. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/67
Bölüm
Makaleler