Uşak İli’nin Destinasyon Markalaşma Analizi ve Strateji Önerileri

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Uğur Uğur

Özet

Araştırmanın amacı, Uşak İl’inin destinasyon imajını incelemek ve elde edilen sonuçlar doğrultusunda etkili destinasyon markalaşma stratejileri önerileri geliştirmektir. Anket yöntemiyle veri toplanan araştırma, Uşak dışında yaşayan ve Uşak hakkında bilgi sahibi olan 630 tüketiciye uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, katılımcılar, Uşak ile ilgili bilgilerinin en çok yakın çevrelerinden edinmektedirler. İkinci bilgi kaynağı internet, üçüncü ise sosyal medya ve televizyondur. Uşak İl’inin algısal/bilişsel destinasyon imajı unsurları arasında en yüksek puanı alan 5 özellik sırasıyla, coğrafi konum, tarihi özellikler, trafik durumu, doğal güzellikler, misafirperverlik ve üniversitedir. En düşük puanı alan 5 özellik ise sırasıyla, alışveriş olanakları, genel fiyat düzeyi, iş olanakları, konaklama imkânları, iklim şartları ve sağlık hizmetleridir. Uşak İl’inin duygusal destinasyon imajı unsurları arasında en yüksek puanı alan 3 özellik sırasıyla, sakinlik, şirinlik ve temizliktir. En düşük puanı alan 3 özellik ise sırasıyla, dışa açıklık, modernlik ve gelişmişliktir. Araştırmanın sonuç kısmında, elde edilen bulgular doğrultusunda etkili olabilecek destinasyon markalaşma stratejileri önerilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Uğur, U. (2021). Uşak İli’nin Destinasyon Markalaşma Analizi ve Strateji Önerileri. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(4), 1178–1193. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/126
Bölüm
Makaleler