Apiturizm Araştırmaları: Sistematik Literatür İncelemesi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Nermin Ayaz Dönmez

Özet

Apiturizm, arı ve arıcılık ürünlerini gözlemleme, deneyimleme, tatma vb. etkinlikleri kapsayan bir turizm türüdür. Apiturizme ilginin artması bilim dünyasının da dikkatini çekmektedir ve bu durum bilim dünyası için güncel bir araştırma alanı oluşturmaktadır. Dünya ülkeleri arıcılık uygulamaları açısından değerlendirildiğinde Türkiye’nin oldukça avantajlı bir konumda olduğu ve kovan varlığı, bal üretimi ve arıcılık ürünleri açısından dünya sıralamalarında ilkler arasında yer aldığı görülmektedir. Türkiye’de turizm paydaşlarının apiturizm pazarında daha iyi konumlanmasına olanak sağlamak için apiturizm alanındaki planlamaları ve uygulamaları takip etmek ve bu konuların ele alındığı uluslararası bilimsel çalışmaları izlemek ve değerlendirmek bir gerekliliktir. Bu çalışmada, apiturizm konulu uluslararası bilimsel çalışmaların kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını sağlamak, odak noktalarını belirlemek, gelinen bilgi birikimini belirli ölçütlere göre tespit ve analiz amaçlanmıştır. Çalışma amaçları doğrultusunda bilimsel çalışmalar, belirlenen kriterlerden geçirilerek kavramsal ve istatistiki açıdan değerlendirilmiştir. Nitel araştırma yöntemi altında sistematik literatür analizi tekniğiyle gerçekleştirilen çalışmada, ilgili yayınların odak noktaları, yöntemleri, hangi veri tabanlarında bulundukları, özetleri, anahtar kelimeleri vb. değerlendirme kriterleri ile incelenmiştir. Bulgular; apiturizmin bilim dünyasının ve turizm dünyasında ilgi uyandırmaya başladığını; son dört yılda yapılan çalışmaların, toplam çalışmaların %62’sini oluşturduğunu; çalışmaların ağırlıklı olarak nitel yöntemlerle gerçekleştirildiğini; çalışmalarda ürün, sağlık, kültür, kalkınma, gastronomi, eğitim, destinasyon yönetimi konularına odaklanıldığını; araştırmacıların ülkeleri sıralamasında Türkiye, Bulgaristan, İspanya’nın ilk sıralarda yer aldığını ortaya koymaktadır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Ayaz Dönmez, N. (2023). Apiturizm Araştırmaları: Sistematik Literatür İncelemesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 7(4), 685–699. https://doi.org/10.26677/TR1010.2023.1347
Bölüm
Makaleler