Sosyal Turizmin Engelliler ve Ailelerinin Üzerindeki Etkisi: Erdek'te Bir Uygulama

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Semih Sarıipek
Ayşegül Demir Sarıipek

Özet

Bu araştırmanın amacı sosyal turizmin Erdek’te yaşayan engelli bireyler ve aileler üzerindeki etkisi ve bu bireylerin sosyal turizm hakkındaki görüşlerinin ortaya çıkarılmasıdır. Araştırmada nitel metodoloji içerisinde yer alan ve sınırları belirli bir sistemin derinlemesine incelenmesine olanak sağlayan “Örnek Olay” deseni tercih edilmiştir. Verilerin elde edilmesinde yarı yapılandırılmış mülakat tekniğinden yararlanılmıştır. 04.10.2023-07.10.2023 tarihleri arasında 4 engelli ebeveyni ve 3 özel eğitim öğretmeni ile yapılan görüşmelerden elde edilen verilerin analizi MAXQDA programı ile tümevarımsal tematik analizi benimsenerek gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre engelli bireylerin aileleri ve öğretmenleri sosyal turizm faaliyetlerinin yetersiz olduğunu, sosyal turizmin bir ihtiyaç olduğunu ifade etmektedirler. Sosyal turizmin engelli bireyler üzerinde etkisine bakıldığında ise “mutluluk”, “iletişim kurma”, “iyileşme”, “harekete geçme” ve “topluma uyum sağlama” gibi kavramların ortaya çıktığı görülmüştür. Engelli bireylerin aileleri ve öğretmenleri sosyal turizm faaliyetlerinin hem kamu sektörü hem de özel sektör tarafından organize edilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Bu çalışma Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük Koordinatörlüğü tarafından onaylanan “Sosyal Sorumluluk Örneği: Üniversite ve Yerel Yönetimler İş birliği ile Sosyal Turizm” adlı projeden üretilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Sarıipek, S., & Demir Sarıipek, A. (2023). Sosyal Turizmin Engelliler ve Ailelerinin Üzerindeki Etkisi: Erdek'te Bir Uygulama. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 7(4), 610–627. https://doi.org/10.26677/TR1010.2023.1343
Bölüm
Makaleler