Üniversite Öğrencilerinin Sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilir Turizm Hakkındaki Bilgi Düzeyleri

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Hulusi Binbaşıoğlu
Aysun Tuna
Niyazi Özer
Süleyman Nihat Şad

Özet

Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir turizm ile ilgili kavramlara ilişkin bilgi düzeylerinin ölçülmesi amaçlanmaktadır. Nicel araştırma geleneğine uygun olarak tasarlanan bu araştırmada betimsel ve nedensel karşılaştırmalı desen bir arada kullanılmıştır. Öğrencilerin ilgili kavramlara ne düzeyde aşina olduklarını belirlemek üzere elde edilen veriler üzerinden betimsel istatistik hesaplamaları yapılmıştır. Bu kavramlara ilişkin aşinalık düzeylerinin cinsiyet değişkeni açısından analizinde ise kay kare istatistiği kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun iklim değişikliği, geri dönüşüm, kültürel çeşitlilik, ekosistemler ve biyo-çeşitliliğin korunması, atık yönetimi gibi sürdürülebilirlikle ilgili genel kavramlara aşina oldukları buna karşın karbon ayak izi, ekolojik ayak izi gibi teknik kavramlara ise çok aşina olmadıkları belirlenmiştir. Cinsiyet değişkeni açısından yapılan analizlerde ise yoksulluğu azaltma, karbon ayak izi ve ekolojik ayak izi konularında kadın ve erkek öğrencilerin görüşleri arasında anlamlı farklılıklar olduğu, erkek öğrencilerin kendilerini bu kavramlara daha aşina algıladıkları belirlenmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Binbaşıoğlu, H., Tuna, A., Özer, N., & Şad, S. N. (2021). Üniversite Öğrencilerinin Sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilir Turizm Hakkındaki Bilgi Düzeyleri. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(3), 338–349. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/73
Bölüm
Makaleler