Üniversite Öğrencilerinin Sürdürülebilir Turizme Yönelik Tutumları: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Örneği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Olcay Kilinç
Uğur Kilinç
Utku Ongun

Özet

Turizm genel olarak gerçekleştirildiği çevredeki doğal, tarihi ve diğer çekiciliklerin alt ve üst yapı olanakları ile birlikte desteklenerek tüketicilere sunulması ile ortaya çıkan bir olgudur. Bu nedenle çekim yerlerinin turistik ürünlerini sunmaya devam edebilmesi ve turizm potansiyellerini arttırabilmesi her şeyden önce turizmin sürdürülebilirliğine bağlıdır. Bir bölgede turizmin sürdürülebilir olması paydaşların sürdürülebilirlik tutumlarına yüksek oranda bağlıdır. Üniversite öğrencileri bir yandan seyahat etme ve turizme katılma düzeylerinin yüksekliği ile turist olarak, diğer yandan turizm eğitimi alan öğrenciler başta olmak üzere aldıkları eğitim ve gelecekte ulaşacakları sosyal statü nedeni ile turizm geleceğini şekillendirme potansiyelleri ile önemli paydaşlar olarak görülmelidir. Araştırmada üniversite öğrencilerinin turizm sürdürülebilirliği üzerine tutumları ölçülmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırma, nicel araştırmalar içerisinde yer alan betimleyici yani durum saptayıcı bir araştırma olarak planlanmıştır. Araştırmada, Suk ve arkadaşları (2005) tarafından geliştirilen 38 ifadeden oluşan 7 boyutlu yerel halkın sürdürülebilir turizm tutumlarını ölçmek için kullandıkları ölçüm aracından yararlanılmıştır. Araştırmada birincil veri kaynakları kullanılmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında katılımcıların turizm sürdürülebilirliği üzerine tutumlarını ölçmeye yönelik olarak bir soru formu düzenlenmiş ve soru formları yüz yüze görüşme tekniği ile cevaplandırılarak araştırma verileri elde edilmiştir. Araştırma alternatif turizm türleri açısından birçok çeşitliliğe sahip Burdur ilinde eğitim gören Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada öğrencilerin eğitim gördükleri bölüm, tatil deneyimlerinin olup olmaması, yılda geçirilen ortalama tatil süresi, tatilde konaklanan işletme türü, aylık ortalama harcama miktarı, Burdur’da yaşam süreleri ve cinsiyet ile açıklayıcı faktör analizi sonucunda ortaya çıkan turizm sürdürülebilirliği tutumlarının yedi alt boyutu arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmada hipotez, korelasyon ve kümeleme testleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda üniversite öğrencilerinin eğitim gördükleri bölüm, tatil deneyimde konaklanan işletme türü, konaklama süresi ve cinsiyet değişkenleri ile turizm sürdürülebilirliği tutumları arasında ilişki olduğu görülmüştür.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Kilinç, O., Kilinç, U., & Ongun, U. (2021). Üniversite Öğrencilerinin Sürdürülebilir Turizme Yönelik Tutumları: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(1), 67–84. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/163
Bölüm
Makaleler