İnsan Kaynakları Yönetimi İşlevi Olarak İş Değerleme - Ücret Yönetimi Süreci ve Karşılaşılan Sorunlar: Turizm İşletmeleri Üzerine Kavramsal Bir Değerlendirme

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Elbeyi Pelit
Faruk Gökçe

Özet

İş değerleme ve ücret yönetimi; bir işin diğer işlere göre değerinin belirlenmesi ve karşılaştırılması, ücret strateji ve politikalarının geliştirilmesi, ücret yönetimi sisteminin tasarımlanması uygulanması ve sürdürülmesiyle ilgili faaliyetleri kapsayan bir süreçtir. İnsan kaynakları yönetiminin bir işlevi olan iş değerleme ve ücret yönetimi, işletmelerin başarılı olma yolunda önem vermesi gereken bir husustur. Turizm işletmeleri ise emek-yoğun olma özelliği sebebiyle insan kaynakları yönetiminin daha fazla önem kazandığı işletmelerdir. Turizm işletmelerinin başarısı, etkili bir insan kaynağına sahip olmasının yanında, başarılı bir ücret yönetimi sürecine de bağlıdır. Bu çalışmanın amacı, önemli bir insan kaynakları yönetimi işlevi olan iş değerleme ve ücret yönetimi kapsamında turizm işletmelerinde yaşanan sorunların genel bir bakış açısıyla değerlendirilmesini sağlamaktır. Bu kapsamda, ilgili literatürde konuyla ilgili daha önceki çalışmalar incelenerek iş değerleme ve ücret yönetiminin kapsamı, ücret sistemleri ve turizm işletmelerinde iş değerleme ve ücret yönetimi kapsamındaki sorunlar ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Ayrıca bu süreçte yaşanan sorunların çözümünde; insan kaynakları yönetimi biriminin rolü ve önemi vurgulanmıştır. Sonuç olarak çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden literatür taraması ve gözlem tekniği kullanılarak iş değerleme ve ücret yönetimi sürecinde yaşanan sorunlar ortaya konmuş ve sorunların giderilmesi hususunda işletme yöneticilerine ve araştırmacılara öneriler getirilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Pelit, E., & Gökçe, F. (2021). İnsan Kaynakları Yönetimi İşlevi Olarak İş Değerleme - Ücret Yönetimi Süreci ve Karşılaşılan Sorunlar: Turizm İşletmeleri Üzerine Kavramsal Bir Değerlendirme. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(3), 369–382. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/75
Bölüm
Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri