Sosyal Medyada Gelişmeleri Kaçırma Korkusunun Kişinin Tatil Satın Alma Niyetine Etkisi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Filiz Özlem Çetinkaya
Ramazan Pars Şahbaz

Özet

Sosyal medyada gelişmeleri kaçırma korkusu; kişinin ilgisini çekmesine rağmen kendi dışında gerçekleşen olaylara dahil olamama ve bunlardan sosyal medya aracılığıyla haberdar olma durumunda yaşadığı bir duygu değişimi şeklinde ifade edilebilir. Günümüze kadar yapılan çalışmalarda, sosyal medya ve gelişmeleri kaçırma korkusu arasındaki ilişkinin turizm faaliyetlerine etkisine dair bir araştırmaya rastlanılamaması nedeniyle bu çalışmanın amacı sosyal medyada gelişmeleri kaçırma korkusunun kişinin tatil satın alma niyetine etkisini ortaya koymaktır. Bu amaçla doğrudan/dolaylı olarak gelir elde eden 18 yaş üzerindeki bireylerden, Google formlar aracılığıyla toplanan 1623 anket analize tabi tutulmuştur. Anket formunda; katılımcıların sosyal medya kullanım yoğunluklarını, gelişmeleri kaçırma korkusu düzeylerini, satın alma niyetlerini ölçen, katılımcıların demografik özellikleri hakkında tanımlayıcı sorular içeren ifadeler yer almaktadır. Araştırma sonucunda sosyal medya kullanım yoğunluğu ile gelişmeleri kaçırma korkusu arasında anlamlı bir ilişki bulunmakla birlikte sosyal medyada gelişmeleri kaçırma korkusunun kişinin tatil satın alma niyetine etkisi olduğu sonucuna da ulaşılmıştır. Elde edilen sonuçlar ve literatür taraması ışığında, araştırmacılara ve işletmelere çeşitli önermelerde bulunulmuştur.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Çetinkaya, F. Özlem, & Şahbaz, R. P. (2021). Sosyal Medyada Gelişmeleri Kaçırma Korkusunun Kişinin Tatil Satın Alma Niyetine Etkisi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(3), 383–402. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/76
Bölüm
Makaleler