Covid-19 Sürecinde Yazlıkçıların Bulundukları Turistik Destinasyona İlişkin Algıları: Susanoğlu Örneği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Seda Özdemir Akgül
Filiz Özlem Çetinkaya

Özet

Dünyada yaşanan Covid-19 süreci küresel çapta büyük değişimlere yol açmıştır. Başta sağlık sektörü etkilenmekle birlikte; ekonomi, ticaret, eğitim, turizm gibi birçok sektör de bu süreçten payını almıştır. Yazlıkçıların Covid-19 sürecinde bulundukları turistik destinasyona ilişkin algılarının belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışma Mersin’in Silifke ilçesine bağlı turistik bir beldesi olan Susanoğlu’nda gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada Susanoğlu’nda dönem dönem bulunan yazlıkçıların bulundukları destinasyonla ilgili olarak Covid-19 döneminde oraya algıları ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Bu doğrultuda çalışmada yöntem olarak nitel araştırma yöntemlerinden biri olan içerik analizi kullanılmıştır. Kolay ulaşılabilir durum örneklemesi ile Susanoğlu/ Mersin’de Ağustos-Eylül 2021 tarihleri arasında yazlıkçılarla yüz yüze görüşme yapılmıştır. Verilerin kodlanmasında bilgisayar tabanlı nitel analiz programı olan QSR Nvivo 12 kullanılmıştır. Tatilcilere Susanoğlu’nda geçirdikleri süre boyunca Covid- 19’un tatilleri üzerindeki etkilerini içeren ve destinasyonun bu süreçte aldığı önlemlerle ilgili sorular sorulmuştur. Elde edilen sonuçlara göre genel olarak yazlıkçıların, Covid-19 sürecinde normal sürece göre yazlıklarında asıl ikamet adreslerinden daha çok kaldıkları ve merkezi yerleşim yerlerine göre sakin olduğu için burada kendilerini daha güvende hissettikleri tespit edilmiştir. Yazlıkçıların vermiş oldukları cevaplara göre genel olarak maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafe konusunda kurallara uymada yetersiz oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Özellikle sosyal mesafe kurallarına banka, market, cafe, restoran ve pazar yerlerinde yeterince dikkat edilmediği, plajda ise kısmen dikkat edildiği sonucuna ulaşılmıştır. Genel olarak yazlıkçıların tedirginlik durumu incelendiğinde denize girerken ve plajda tedirgin hissetmedikleri; dışarıda gezerken, pazarda, markette, restoranda, resmi dairelerde, sahil kıyısında tedirgin oldukları tespit edilmiştir.


Bu çalışma 24-26 Mart 2022 tarihleri arasında Conference on Managing Tourism across Continents (MTCON’22) kongresinde özet bildiri olarak sunulmuştur.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Özdemir Akgül, S., & Çetinkaya, F. Özlem. (2022). Covid-19 Sürecinde Yazlıkçıların Bulundukları Turistik Destinasyona İlişkin Algıları: Susanoğlu Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 6(4), 1113–1127. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.1141
Bölüm
Makaleler