Turizm Endüstrisinde Robotlaşma

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Salim İbiş

Özet

Son yıllarda dünya genelinde farklı sektörlerde robot teknolojisi kullanımı hızla yaygınlaşmaktadır. Özellikle endüstri 4.0 ve yapay zekâ ile birlikte robot teknolojisi yeni bir boyut kazanmıştır. Her ne kadar emek yoğun ağırlıklı olsa da turizm endüstrisi de bu teknolojik oluşumlardan önemli pay almaktadır. Konu ile ilgili literatür taramasına dayanan bu çalışmanın amacı; robot teknolojisinin turizm endüstrisi içerisindeki mevcut durumunu, çok boyutlu etkilerini ve geleceğe yönelik eğilimleri tartışmaktır. Çalışma kapsamında turizm endüstrisi içerisinde faaliyet gösteren; otel işletmelerinde, seyahat işletmelerinde, restoran işletmelerinde, havalimanlarında, müzelerde ve turizm rehberliği mesleğinde robot teknolojisinin mevcut kullanım durumu incelenmiş ve geleceğe yönelik eğilimler belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma sonuçları robot teknolojisinin turizm endüstrisi bünyesinde pek çok örneğinin olduğunu göstermekte ve mevcut bulgular gelecekte robot teknolojisi kullanımının turizm endüstrisinde artacağına işaret etmektedir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
İbiş, S. (2021). Turizm Endüstrisinde Robotlaşma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(3), 403–420. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/77
Bölüm
Makaleler