Üniversite Öğrencilerinin Ticari Nitelikli Rekreasyon Etkinliklerine Katılım Sıklıklarının ve Harcama Düzeylerinin İncelenmesi: Bingöl Üniversitesi Örneği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Üzeyir Kement

Özet

Bu araştırmanın amacı üniversite düzeyinde eğitim gören öğrencilerin ticari nitelikli rekreasyon etkinliklerine aylık katılım sıklıklarının ve harcama düzeylerinin açıklanmasıdır. Ayrıca öğrencilerin eğitim gördüğü birim ile aylık katılım sıklıkları arasında farklık olup olmadığını belirlemektedir. Araştırmanın evrenini Bingöl Üniversitesi’nde eğitim görmekte olan öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında 641 öğrenciye anket formu doldurtulmuştur. Araştırma sonuçlarına, SPSS 22.0 istatistik programında Anova ve Manova analizleri ile ulaşılmıştır. Araştırma sonuçları incelendiğinde öğrencilerin en fazla katılım gösterdiği ticari nitelikli rekreasyon etkinliği sırasıyla; kafe, oyun salonu ve kahvehaneye gitme (X=4,54), kitap okuma (X=3,81) ve sinema/tiyatroya gitme (X=3,36) olmuştur. Öğrencilerin rekreatif etkinliklere aylık harcama düzeyi de katılım sıklığı sonuçlarıyla aynı çıkmıştır. Kafe, oyun salonu ve kahvehaneye gitme etkinliğine diğer birimlere nazaran aylık en az katılan birim İlahiyat Fakültesi olmuştur. Kitap okuma etkinliğine diğer birimlere nazaran en az aylık katılan birim Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencileri çıkmıştır. Sinema/tiyatro etkinliğine diğer birimlere nazaran en fazla katılan birim ise İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri olmuştur.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Kement, Üzeyir. (2021). Üniversite Öğrencilerinin Ticari Nitelikli Rekreasyon Etkinliklerine Katılım Sıklıklarının ve Harcama Düzeylerinin İncelenmesi: Bingöl Üniversitesi Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(3), 676–692. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/93
Bölüm
Makaleler