Türkiye’de Rekreasyon Yönetimi Bölümünde Okuyan Öğrencilerin Kariyer Beklentilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Seda Özdemir Akgül
S. Gül Güneş

Özet

Bu araştırmada, Türkiye’de Turizm Fakülteleri bünyesinde yer alan rekreasyon yönetimi bölümlerinde okuyan lisans öğrencilerinin kariyer seçiminde önemli olduğunu düşündükleri faktörlerle, mezun olduklarında kariyer beklentilerini etkileyen faktörlerin neler olduğunun belirlenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın diğer amacı, bu bölümlerde görev yapan akademisyenlerin bakış açısını tespit etmektir. Çalışma kapsamında, Türkiye’de bulunan 4 üniversitenin rekreasyon yönetimi bölümünde okuyan 344 katılımcıya veri toplama aracı olan anket aracılığıyla ulaşılmış olup bunların 41 tanesi analiz dışı bırakılmış ve 303 tanesi analize uygun bulunmuştur. Verilerin analizinde korelasyon, bağımsız örneklem t test ve Anova testlerinden yararlanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre öğrencilerin bölümü tercih ederken önem verdiği faktörlerle, mezun olduktan sonra kariyer beklentileri arasında pozitif olarak anlamlı bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Özdemir Akgül, S., & Güneş, S. G. (2021). Türkiye’de Rekreasyon Yönetimi Bölümünde Okuyan Öğrencilerin Kariyer Beklentilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(3), 725–744. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/96
Bölüm
Makaleler