İslami Hassasiyetler Çerçevesinde Helal Turizm Uygulamalarına İlişkin Bir Değerlendirme: Helal Oteller

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Özlem Altunöz Sürücü
Hasan Selim Kıroğlu
Şaban Kargiglioğlu
Selim Karaçağ

Özet

Helal turizm kavramının Dünya’da sayısı hızla artan Müslüman turist pazarının, turistik ihtiyaçlarının fark edilmesi ve bu hassasiyetlere yönelik ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi yolu ile ortaya çıktığı söylenebilir. Konu işletmecilik açısından ele alındığında; İslami hassasiyetleri olan bireylerin “helal turizm, helal otel, helal gıda, helal aktiviteler” gibi konseptlerle faaliyet gösteren işletmelere yönelik yoğun talepte bulunduğu ve uygulamanın başarılı olduğu algısı oluşmaktadır. Ancak konu İslami açıdan bazı tereddütleri beraberinde getirmektedir. Nitekim pek çok ürün ve hizmeti bir arada bulunduran endüstride tüm iş ve işlemlerin İslam’a uygun yürütülmesi zordur. Bu çalışmanın amacı, tüketici şikâyetlerinden yararlanarak Türkiye’de faaliyet gösteren Helal otel işletmelerinin uygulamalarına yönelik mevcut durumu İslami açıdan ele almaktır. Araştırma sonucunda otel misafirlerinin otel hizmetlerine ilişkin şikâyetleri 13 grup altında toplanmış, Kuran-ı Kerim ve sahih hadisler ışığında İslami boyutuyla değerlendirilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Altunöz Sürücü, Özlem, Kıroğlu, H. S., Kargiglioğlu, Şaban, & Karaçağ, S. (2021). İslami Hassasiyetler Çerçevesinde Helal Turizm Uygulamalarına İlişkin Bir Değerlendirme: Helal Oteller. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 1(2), 64–77. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/12
Bölüm
Makaleler