Sokak Lezzetleri Konusuyla İlgili Yapılan Çalışmaların Bibliyometrik Analizi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Şaban Kargiglioğlu

Özet

Sokak lezzetleri, son yıllarda Türkiye’de ve Dünya’da turistik çekicilik unsuru olarak ön plana çıkmıştır. Bu konu ile ilgili yapılan akademik çalışmalarda artmakta olduğu görülmektedir. Mevcut çalışma ile Türkiye’de sokak lezzetleri konusuyla ilgili olarak ilk yayının yapıldığı 2016 yılından 2021 yılı Nisan ayına kadar yayınlanan makaleler ve lisansüstü tezlerin bibliyometrik olarak analizi amaçlanmıştır. Bu kapsamda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Ulusal Tez Merkezi resmi internet adresinde kayıtlı olan lisansüstü tezler, Google Akademik, ULAKBİM veri tabanlarında yer alan, sokak lezzetleri ve sokak yemekleri anahtar kelimelerinin birlikte yer aldığı ulusal ölçekte yayınlanmış makaleler ve tezlerin, yayınlandıkları yıllar, türleri, enstitü, üniversite, ana bilim dalları, konu ve veri toplama yöntemleri açısından bibliyometrik analiz ile
incelenmiştir. Yapılan araştırmalar sonucunda, 25 makale ve 8 tez tespit edilmiştir. Sonuç olarak sokak lezzetleri ile ilgili yapılan çalışmalarının 2019 yılı itibariyle sayı olarak artış gösterdiği; gıda güvenliği, şehirlerin sokak lezzetlerinin envanteri, tüketici tercihleri, destinasyon tercihi ve imajı, festivallerin incelendiği görülmektedir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Kargiglioğlu, Şaban. (2021). Sokak Lezzetleri Konusuyla İlgili Yapılan Çalışmaların Bibliyometrik Analizi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(3), 1857–1873. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.823
Bölüm
Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri