Etkinliklerin Sürdürülebilirliği ve Eko-Etkinlikler: A Greener Festival Örneği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Buse Aydın
Hacı Mehmet Yıldırım

Özet

Turizm sektöründe etkinlikler, kültürel değerlerin tanıtılması, ekonominin gelişmesi ve destinasyonlara turist çekmesi açısından önemli bir yere sahiptir. Ancak etkinliklerin çevreye olan etkilerine bakıldığında, binlerce ton atık oluşturma, çevre kirliliği yaratarak doğal ve kültürel varlıkların tahrip edilmesi gibi olumsuz etkilere sebep olabilmektedir. Etkinliklerin çevreye olan olumsuz etkisini azaltmak için son yıllarda yeni bir etkinlik türü olan “eko-etkinlikler” ortaya çıkmıştır. Bu araştırmada sürdürülebilir turizme değinilerek, eko-etkinliklerin ne olduğu ve neden gerekli olduğu hakkında kavramsal bir çalışma yapılmıştır. Ayrıca eko-etkinlikleri değerlendiren uluslararası kurum ve kuruluşlardan biri olan A Greener Festival kuruluşu ile ilgili bilgi verilmiştir. Araştırmanın amacı, A Greener Festival Ödülleri’nde ödül almış etkinliklerin sınıflandırılmasıyla, etkinliklerin ya da festivallerin sürdürülebilir olabilmesi için gerekli eko uygulamaları belirlemektir. “A Greener Festival” adlı sivil toplum kuruluşunun 2017 yılında 4 dalda (seçkinler, yüksek düzeyde tavsiye edilenler, önerilenler, gelişmekte olanlar) verdiği ödüllerin eko uygulamaları incelenmiş ve seçkinler ve yüksek düzeyde tavsiye edilenler kategorilerindeki etkinlikler nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi ile analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda 4 dalda ödül alan festivallerin sürdürülebilir faaliyetleri (atık yönetimi, kullanılan malzemeler gibi) festivallerinde uyguladıkları ve sürdürülebilir bir çevreye sahip olmanın bilincinde oldukları ortaya konmuştur.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Aydın, B., & Yıldırım, H. M. (2021). Etkinliklerin Sürdürülebilirliği ve Eko-Etkinlikler: A Greener Festival Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(1), 164–180. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/169
Bölüm
Makaleler