Etkinliklerin Öteki Yüzü: Olimpiyat Oyunları Örneği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Can Kahriman
Hacı Mehmet Yıldırım

Özet

Özellikle destinasyonların tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine önemli katkılar sağlayan olimpiyat oyunları uzun yıllar ülkelerin imaj yaratma çabalarında öne çıkan bir etkinlik türü olmuştur. Ayrıca olimpiyat oyunları sayesinde gelişen alt ve üst yapı faaliyetleri destinasyonlara olumlu katkılar sağlamaktadır. Fakat ev sahibi ülkelere yüklenen maddi sorumluluklar, tesislerin oyunlar sonrasında atıl kalması ve son yıllarda olimpiyat oyunlarının beklentileri tam anlamıyla karşılamaması olimpiyat oyunlarının yeniden değerlendirilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Bu çalışmada, olimpiyat oyunlarının olumlu etkilerinden ziyade olumsuz yönlerinden de bahsedilerek olimpiyatların diğer etkilerini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla, Londra (2012), Rio (2016) ve Sochi (2014) olimpiyat oyunlarının incelendiği çalışmada arşiv tarama doküman analizi yöntemi kullanılarak olimpiyat oyunları ile ilgili web sayfaları, yıllık raporlar ve ilgili makaleler incelenmiştir. Çalışma sonunda olimpiyat oyunlarının olumsuz etkilerinin göz ardı edilmemesi gerekliliği ortaya çıkmıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Kahriman, C., & Yıldırım, H. M. (2021). Etkinliklerin Öteki Yüzü: Olimpiyat Oyunları Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(4), 1304–1319. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/134
Bölüm
Makaleler