Engelli Turizmi Alanındaki Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Emre Ozan Aksöz
Esin Yücel

Özet

Bu çalışmada, engelli turizmi ile ilgili 1987-2019 yılları arasında yayımlanan lisansüstü tezlerin çeşitli parametreler çerçevesinde bibliyometrik özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın bir diğer amacı ise engelli turizmi konusunda alan yazının genel özelliklerini ortaya koyarak araştırmacılara kolaylık sağlamaktır. Bu amaçla Yükseköğretim Kurulu veri tabanında yer alan turizm alanındaki lisansüstü̈ tezler “engelli turizm”, “engelsiz turizm”, “erişilebilir turizm”, “ulaşılabilir turizm” ve “herkes için turizm” anahtar kelimeleri ile taranmış̧ ve toplam 55 adet teze ulaşılmıştır. Ulaşılan tezler; yıllarına, türlerine (yüksek lisans/doktora), araştırma desenlerine, anahtar kelimelerine, yazım diline, yayımlandıkları enstitü ve anabilim dallarına göre incelenmiştir. Araştırma kapsamına dâhil edilen tezler, ilgili parametreler doğrultusunda istatistiki program aracılığıyla frekans analizine tabi tutulmuş̧ ve bibliyometrik analiz ile değerlendirilmiştir. Araştırma bulgularına göre yazılan tezlerin büyük çoğunluğu yüksek lisans tezleridir. Çoğunlukla sosyal bilimler enstitüleri çatısı altında 8 ayrı ana bilim dalında yazıldıkları tespit edilen tezlerde veri elde etme aracı olarak en çok anket tekniğinin kullanıldığı tespit edilmiştir. * Bu çalışma, 26-28 Eylül 2019 tarihlerinde Mersin'de gerçekleştirilen 3. Uluslararası Turizmin Geleceği; İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi’nde sözlü bildiri olarak sunulmuştur.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Aksöz, E. O., & Yücel, E. (2021). Engelli Turizmi Alanındaki Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(1), 388–404. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/182
Bölüm
Makaleler