Bir Hüzün Turizmi Destinasyonu Olarak Ulucanlar Cezaevi Müzesi Ziyaretçilerinin Elektronik Yorumlarının İçerik Analizi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Serkan Aylan
İsmet Kaya

Özet

Bu araştırmanın amacı Ankara'da yer alan tarihi Ulucanlar Cezaevi Müzesi ile ilgili tripadvisor.com internet sitesinde yer alan, müzeyi ziyaret eden ziyaretçilerin yorumlarını çözümleyerek, ziyaretçilerin hissettikleri duygu türlerini, memnuniyet düzeylerini ve tavsiyelerini tespit etmektir. Araştırmanın verileri popüler bir sosyal paylaşım sitesi olan TripAdvisor seyahat sitesinden alınmıştır. Eylül 2013'ten Temmuz 2019'a kadar www.tripadvisor.com linkinde yer alan 317 yorum bir kelime işlem programı olan word ortamına aktarılmış ve nitel araştırma yöntemlerinden biri olan içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırma kapsamında verileri analiz etmede MAXQDA 18 programından yararlanılmıştır. 317 yoruma yapılan içerik analizinde yorumlar, "turist beklentisi", "hissedilen duygu", "tavsiye," ve "diğer" yorumlar olmak 4 temel tema altında gruplandırılmış ve kodlanmıştır. Elde edilen bulgulara bakıldığında, ziyaretçilerin çoğunluğu müzeyi beğendiğini ve ziyaretten memnun kaldığını belirtmiştir. Ayrıca müzeyi daha sonra ziyaret edecek potansiyel ziyaretçilerce, müzenin mutlaka görülmesi gerektiği yönünde ve müze yönetimine de alanda fiziksel imkanların artırılması gerektiği yönünde önerilerde bulunmuşlardır. Ziyaretçilerin ziyaret sonrası hissettikleri duyguların ise çoğunlukla etkileyici, hüzün ve korku ağırlıklı duygular olduğu görülmektedir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Aylan, S., & Kaya, İsmet. (2021). Bir Hüzün Turizmi Destinasyonu Olarak Ulucanlar Cezaevi Müzesi Ziyaretçilerinin Elektronik Yorumlarının İçerik Analizi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(1), 488–504. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/188
Bölüm
Makaleler