Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Rekreatif Faaliyetlere Yansıması: Dijital Rekreasyon

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

F. Kübra Aylan
Serkan Aylan

Özet

Son yıllarda internetin ve teknolojinin hızla gelişmesi ile birlikte ortaya çıkan sanal ve artırılmış gerçeklik kavramları, birçok alanda olduğu gibi turizm ve rekreasyon sektöründe de kullanılmaya başlayarak dönüşüme yol açmıştır. Bu bağlamda çalışmanın amacı, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik alt yapısı sayesinde ortaya çıkan dijital rekreasyon kavramının kapsamını belirlemek ve dijital rekreasyon faaliyetlerini sınıflandırmaktır. Bu amaç doğrultusunda çalışmada, dijital rekreasyon kavramı, dijital rekreatif faaliyetlerinin uygulama örnekleri araştırılmış olup, elde edilen veriler neticesinde dijital rekreasyon faaliyetleri sınıflandırılmıştır. Araştırma nitel araştırma yöntemiyle desenlenmiş olup, ikincil verilerden yararlanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre, dijital rekreasyon kavramı; sanal gerçeklik tabanlı dijital rekreasyon ve artırılmış gerçeklik tabanlı dijital rekreasyon olmak üzere iki temaya ve alt kategorilere ayrılmıştır. Çalışmada, sanal gerçeklik tabanlı dijital rekreasyon faaliyetlerinin sırasıyla en fazla sportif, kültürel ve doğaya yönelik alanlarda, artırılmış gerçeklik tabanlı dijital rekreasyon faaliyetlerinin ise, sportif, kültürel ve sanatsal alanlarda ortaya çıktığı tespit edilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Aylan, F. K., & Aylan, S. (2021). Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Rekreatif Faaliyetlere Yansıması: Dijital Rekreasyon. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3), 2746–2760. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/327
Bölüm
Makaleler