Türk Turistlerin Profili: Yurtdışını Ziyaret Eden Türk Vatandaşlara Yönelik Bir Araştırma

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Günay Erol

Özet

Uluslararası turizm hareketliliği ve etkisi her geçen gün büyümekte ve bununla birlikte turizm en önemli sektörler arasında yer almaktadır. Böylece turizm hareketliliğinden faydalanmak isteyen birçok ülke tercih edilebilir bir destinasyon olmaya çalışmaktadır. Bu durum uluslararası seyahate katılan insanların daha iyi tanınmasını ve çözümlenmesini beraberinde getirmektedir. Ayrıca destinasyon seçiminde etkili olan faktörlerin ne olduğu ve bu etkilerin sonuçları iyi çözümlenmelidir. Bu çalışmanın amacı yurtdışını ziyaret eden Türk vatandaşlarının profilini belirlemektir. Bu amaçla TUİK’ten elde edilen veriler derlenerek Yurtdışını ziyaret eden vatandaşların profili geniş kapsamda belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada, 2012-2018 yılları arasında, yurtdışını ziyaret eden vatandaş sayısının arttığı, kişi başı harcama ve geceleme sayısının azaldığı, gidiş nedenine ve geceleme süresine göre ülkelerin farklılık gösterdiği gibi sonuçlara ulaşılmıştır. Ayrıca çalışmada eğitim, gelir, ziyaret dönemi, harcama ve konaklama türü gibi değişkenler çözümlenmeye çalışılmıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Erol, G. (2021). Türk Turistlerin Profili: Yurtdışını Ziyaret Eden Türk Vatandaşlara Yönelik Bir Araştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2), 837–855. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/211
Bölüm
Makaleler