Özel Müzelerin Kültür Turizmi Potansiyeli Açısından Değerlendirilmesi: Balıkesir Örneği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Melike Gül
Kudret Gül

Özet

Toplumlara ait maddi ve manevi değerleri içine alan kültürün gelecek kuşaklara aktarılmasında en işlevsel kuruluşlardan biri müzelerdir. Bu noktadan hareketle çalışmanın amacı, Balıkesir’deki özel müzelerin kültür turizmi açısından potansiyelini belirlemektir. Araştırma verileri yarı-yapılandırılmış bilgi formları kullanılarak görüşme tekniği ile toplanmıştır. Özel müze yetkilileri ile yapılan yüz yüze görüşmeler Haziran-Temmuz 2017 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada özel müzelerin ziyaretçi sayılarını arttırabilmek için eğitim kurumları ile iyi iletişim kurma, yerel basının ilgisini çekme, sosyal medyayı iyi kullanma, protokol ziyaretlerini çekebilme, farklı temalı geçici sergiler düzenleme, kültürel ve sanatsal faaliyetlerde görünür olma stratejilerini izledikleri ortaya çıkmıştır. Kadın ziyaretçiler daha çok etnografik giysilere, örme eserlere ve ev eşyalarına ilgi duyarken, erkekler arkeolojik eserlere ve silahlara ilgi duymaktadırlar. İlköğretim öğrencileri ise daha çok oyuncak çeşitlerine, fosillere, silah çeşitlerine ve Kurtuluş Savaşı ile ilgili eserlere ilgi duymaktadırlar. Ayrıca araştırmada kültürel ve tarih bilinci kazanımlarının en önemli ziyaretçi kazanımları olduğu ve temalı müzeciliğin, özel müzelere yönelik ilgiyi arttırmada oldukça etkili olduğu da ortaya çıkmıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Gül, M., & Gül, K. (2021). Özel Müzelerin Kültür Turizmi Potansiyeli Açısından Değerlendirilmesi: Balıkesir Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 1(4), 52–65. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/22
Bölüm
Makaleler