Ön Lisans Öğrencilerinin Alan Gezileri Öncesi ve Sonrası Destinasyon İmajı Karşılaştırması: Sındırgı Meslek Yüksekokulu Örneği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Melike Gül
Bilge Villi

Özet

Bu çalışmanın amacı, ön lisans eğitimi alan öğrencilerin eğitimlerini sürdürmekte oldukları kent hakkındaki destinasyon imajı algısı farkını, düzenlenen alan gezileri öncesi ve sonrası olarak kıyaslayarak belirlemektir. Çalışmada, Sındırgı Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören 120 öğrenciye Sındırgı destinasyonuna yönelik alan gezileri öncesi ve sonrasında aynı anket formları uygulanmıştır. Araştırmada öğrencilerin destinasyon imajı algıları; Sındırgı’nın “doğal, kültürel ve tarihi çekicilikleri”, “çevre düzeni ve temizliği”, “yerel halkı”, “ulaşımı” ve “rekreasyon aktiviteleri” boyutları altında değerlendirilmiştir. Anketler SPSS istatistik programında analiz edilmiştir. Alan gezileri öncesi ve sonrası imaj algısı eşleştirilmiş t-testine göre karşılaştırılmıştır. Analiz sonuçlarına göre öğrencilerin destinasyonu tanıtıcı alan gezisine katıldıktan sonra edindikleri imaj algısı, alan gezisine katılmadan önceki imaj algısına göre daha yüksektir. Boyutlar arasında olumlu açıdan en yüksek farkı “yerel halk” boyutu, en düşük olumlu farkı ise “çevre düzeni ve temizlik” boyutu oluşturmaktadır. Ayrıca erkek öğrencilerin gezi sonrası imaj algıları kız öğrencilere göre daha olumludur.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Gül, M., & Villi, B. (2023). Ön Lisans Öğrencilerinin Alan Gezileri Öncesi ve Sonrası Destinasyon İmajı Karşılaştırması: Sındırgı Meslek Yüksekokulu Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 7(2), 225–243. https://doi.org/10.26677/TR1010.2023.1239
Bölüm
Makaleler