Türkiye Mağara Turizmine Yönelik Bir Değerlendirme

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Serhat Yozcu

Özet

Dünya, ekonomik, teknolojik ve sosyal yönden hızlı bir değişim içerisindedir. Bu değişim, her şeyi etkilediği gibi turizmi de etkilemektedir. Yeni turistik talep, kitle turizmden alternatif turizm türlerine yönelmektedir. Alternatif turizm türlerinden birisi de mağara turizmidir. İnsanların ilk barınakları olan mağaralar, medeniyetin gelişmesiyle zaman içerisinde önemini yitirir. 19 yy’a gelindiğinde ise bilim insanlarının etkisi ile mağaralara yönelik ilgi tekrar başlar. Bu ilgi günümüzde mağaraların içermiş olduğu değerlere istinaden turizm ile devam etmektedir. Bu araştırmada, mağaraların turizmde kullanım şekilleri ile dünyada ve ülkemizdeki mağara turizminin durumu ele alınmaktadır. Konu ile ilgili yazın taramasına dayanan bu çalışmada nitel araştırma yöntemi esas alınmış olup, kaynak ve belge incelemesi gerçekleştirilerek kavramsal bir çerçeve oluşturulmuştur. Çalışma sonucunda Türkiye’deki mağaraların daha çok görsel mağara olarak hizmet verdiği anlaşılmaktadır. Diğer taraftan Türkiye’deki mağaraların sağlık, macera ve eğitim değerlerinin kullanılması ile mağara turizmi geliştirilebilir.


* Yazarın “Mağaraların Rekreasyonel Kullanımı ve Mağaracılık Motivasyonları: Ayvaini Mağarası Örneği Başlıklı” Doktora Tezinden üretilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Yozcu, S. (2021). Türkiye Mağara Turizmine Yönelik Bir Değerlendirme. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2), 1493–1508. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/250
Bölüm
Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri