Terapötik Rekreasyon Kapsamında Mevleviliğin Değerlendirilmesi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Serhat Yozcu
Füsun İstanbullu Dinçer
Gürel Çetin

Özet

Günümüz yaşam koşulları, insanları stres, depresyon, hayatın anlamı ve mana yokluğu gibi konularda psikolojik olarak etkilemektedir. Bununla birlikte, toplum içerisindeki yaşlılar, engelliler ve hastalar da bedensel, zihinsel ve özellikle ruhsal anlamda, zorlanmaktadır. İnsanlar, hayatlarının amacı ve anlamını bulabilmek için mistisizme yönelebilmektedir. Yoga, Budizm gibi Doğu mistisizmin yanı sıra, İslami mistisizm olarak kabul edilen tasavvuf ta, yaşanan psikolojik sorunlara bir çözüm olarak ön plana çıkmaktadır. Tasavvuf ekolü olarak Mevlevilik, insanlara, hayatın anlamı ve bireysel amaç edinmede yol göstermekte; ayrıca, Mevlevi müziği, Mesnevi ve Sema da kişiler üzerinde terapötik etki yaratabilmektedir. Mevleviliğin bu uygulamaları, terapötik rekreasyon kapsamında değerlendirilebilir. Terapötik rekreasyon, kişilerin fiziksel, sosyolojik, psikolojik gelişimine katkı sağlamaktadır. Bu çalışmada, Mevlevilik usullerinin psikolojik, sosyolojik ve felsefi etkilerinin terapötik yönleri kavramsal olarak incelemiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Yozcu, S., İstanbullu Dinçer, F., & Çetin, G. (2021). Terapötik Rekreasyon Kapsamında Mevleviliğin Değerlendirilmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(2), 159–173. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/60
Bölüm
Makaleler