Karanlık Turizm ve Kentsel Keşif Üzerine Teorik Bir Karşılaştırma

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Duygu Ak Çetin

Özet

Karanlık turizm ve kentsel keşif, akademik çalışmaların ve medyanın ilgisini yüksek oranda çekmeye başlamış iki kavram olarak görülmektedir. Çalışmanın amacı, karanlık turizm ile kentsel keşif arasındaki karşılıklı ilişkileri göstermek, benzerlik ve farklılıkları bakımından teorik olarak karşılaştırmasını yapmak ve kavramların Türkçe literatüre kazandırılmasına katkıda bulunmaktır. Çalışmanın yöntemi, karanlık turizm ve kentsel keşif kavramları üzerine çoğunluğu yabancı kaynakları derleyerek veri toplamaktır. Çalışmada karanlık turizm ve kentsel keşif kavramları literatür taraması yardımıyla ayrı ayrı ele alınmış ve ardından tanımları ve örnekleri üzerinden teorik olarak karşılaştırma yapılmıştır. Sonuçta her iki kavram açısından bazı ortak özellikleri bulunmasının yanında farklı oldukları noktalar da saptanmıştır. Her ikisi de sıradan turistik faaliyetlerin dışında olan bu iki kavram, uygulama mekanları ve olağandışı olma, etkileşim kurma gibi motivasyonlar açısından benzer olmakla birlikte kentsel keşfin politik ve ideolojik bir yönünün bulunması, kentsel keşif mekanlarının ve uygulamalarının fiziksel riskler ve güvenlik riskleri içermesi açılarından farklılaştığı ortaya konulmuştur.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Ak Çetin, D. (2021). Karanlık Turizm ve Kentsel Keşif Üzerine Teorik Bir Karşılaştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2), 1509–1526. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/251
Bölüm
Makaleler