Safranbolu’da Dericiliğin Günümüzde Kalıntısı: Tabakhane Müzesi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Taşkın Deniz
Volkan İrken

Özet

İnsanlar barınma, yeme-içme, örtünme, güvenlik gibi yaşamsal ihtiyaçlarını karşılayabilmek için tarihin ilk çağlarından itibaren doğanın sunduğu olanaklardan yararlanmışlardır. Bu doğrultuda insanlar örtünme ve soğuktan korunma gibi temel gereksinimlerini gidermek amacı ile hayvan postlarını deri haline getirebilmek için ilkel yöntemler kullanmışlar ve bu durum zaman içerisinde dericiliğin gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Osmanlı Devleti’nin son döneminde ve cumhuriyetin ilk yıllarında Anadolu’da dericiliğin ve tabakhanelerin ön planda olduğu son yerleşmelerin başında Safranbolu gelmektedir. Bugün Safranbolu’da aktif tabakhane bulunmamasına karşın Eski Çarşı Mevkii’nde “Tabakhane” adlı bir sahanın bulunması, Safranbolu tarihinde dericiliğin ve tabakhane bölgesinin ne denli önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Bu doğrultuda araştırmanın konusunu, Safranbolu’da dericiliğin ve tabakhanelerin sosyo-ekonomik yaşamdakini yerinin ve öneminin açıklanması oluşturmaktadır. Geleneksel el sanatlarının hızla yok olmaya başladığı günümüzde bu zanaatları yaşatmaya çalışan ustaların tespit edilerek kendileri ile görüşülmesi, aktardıkları bilgilerin yazılı ve sesli olarak kayıt altına alınması, kültürel miras unsurlarımızın unutulmaması, yeni nesillere aktarılması ve böylece sürdürülebilir kılınmaları açısından mutlak önem taşımaktadır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Deniz, T., & İrken, V. (2021). Safranbolu’da Dericiliğin Günümüzde Kalıntısı: Tabakhane Müzesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2), 1527–1539. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/252
Bölüm
Makaleler