Türk Dünyası’nın Tanıtımında “Modern İpek Yolu Ortak Tur Paketi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Taşkın Deniz
Doğan Karadağ

Özet

İnsanlık tarihine damga vuran, çağların bitmesi ve başlamasında rol oynayan, üç kıtada hüküm sürmüş, İslamiyet’in yayılmasına öncülük etmiş en kadim ve güçlü milletlerin başında Türkler gelmektedir. Savaşçı bir millet olmaları sebebi ile hareketli yaşam süren Türklerin ata yurdu, Orta Asya’dır. Türklerin ata yurdu olarak bilinen ve sınırları kurdukları devletlerin egemenlik sahasına göre değişen söz konusu coğrafi mekâna Türkistan - Turan - Türk İli - Türk Dünyası gibi isimler verilmektedirler. Bu coğrafyada Türk milleti çok sayıda devlet kurmuş, bölgeye egemen olmak isteyen Çinliler, Moğollar, Ruslar ve Farslar ile yüzyıllar boyu mücadele etmiştir. Çalışmanın amacı, çok sayıda kültüre ev sahipliği yapmış Türkistan’ın sahip olduğu somut ve somut olmayan kültürel ve doğal miras unsurlarının turizm sektörü kapsamında tanıtılmasının sağlanması amacı ile gündeme getirilen “Modern İpek Yolu Ortak Tur Paketi” projesini tanıtmak ve önemini ortaya koymaktır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Deniz, T., & Karadağ, D. (2021). Türk Dünyası’nın Tanıtımında “Modern İpek Yolu Ortak Tur Paketi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(1), 93–101. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/53
Bölüm
Makaleler