Medikal Turizm Girişimciliği: İstanbul Örneği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Fatma Doğanay Ergen
Burhan Aydemir

Özet

Medikal turizm, ülke ekonomisine yaptığı katkı ile sağlık turizm çeşitleri arasında önemli bir paya sahiptir. İstanbul’un da bu payda ciddi bir etkisi olmaktadır. İstanbul’un medikal turizmde özellikle özel hastanelerde var olan potansiyelinin geliştirilmesi ve kamu hastanelerinde medikal turizm faaliyetlerinin daha etkin gerçekleştirilebilmesi için sektörün durumunun ortaya konulmasının önemli olduğu düşünülmüştür. Bu kapsamda hastane yöneticileri ve kamu hastanesi başhekim/başhekim yardımcıları ile mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda hekimler ile gerçekleştirilen anket ile İstanbul’un medikal turizm potansiyeli, SWOT analizi ile değerlendirilmiştir. Araştırmanın önemli sonuçları arasında işletmelere verilen desteklerin etkin olduğu ve desteklerin verilmeye devam etmesinin beklendiği, sektörün ihtiyacının profesyonel aracı kurumlar olduğu belirlenmiştir. Kamu hastanelerinde etkin medikal turizm faaliyetleri için fiziki iyileştirmelerin hızlandırılmasına ve sağlık çalışanlarının yabancı dil eğitimi için eğitimler düzenlenmesine ihtiyaç olduğu görülmektedir. SWOT analizi sonuçlarının önemli bulguları arasında ise, İstanbul’da sunulan sağlık hizmetlerinin diğer ülkelere göre daha ucuz olması İstanbul için en önemli fırsat iken, İstanbul’da yaşanan terör olaylarının en önemli tehdit unsuru olduğu görülmüştür.


*Bu makale, 17-21 Ekim 2018 tarihleri arasında Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen 19. Ulusal Turizm Kongresi’nde sözlü olarak sunulan bildirinin genişletilmiş hali olup doktora tezimden üretilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Ergen, F. D., & Aydemir, B. (2021). Medikal Turizm Girişimciliği: İstanbul Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2), 1607–1623. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/257
Bölüm
Makaleler