Bir Dış Politika Aracı Olarak Turizm: Gana Örneği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Burhan Aydemir
Kürşat Bal

Özet

Bu çalışmada, dış politika ve turizm ilişkisi dikkate alınarak Türkiye’nin Afrika ülkeleri ile yaptığı turizm anlaşmaları incelenmiştir. Türkiye Afrika’daki ülkeler ile turizm dâhil çeşitli konularda anlaşma imzalamıştır. Ancak turizm istatistiklerine göre, Afrika’daki fakir ülkelerden Türkiye’ye az sayıda turist gelmektedir. Türkiye; ortak tarihi geçmişi olan Afrika ülkeleri ile ticari, siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik ve turistik ilişkileri geliştirme çabasındadır. Gana ile ilişkilerimiz bu çerçevede değerlendirilmiştir. Nitel bir araştırma olan çalışmada veriler, doküman inceleme tekniği ile elde edilmiştir. Afrika’daki fakir ülkelerle imzalanan turizm anlaşmalarının aslında turistik ilişkilerin geliştirilmesinden çok, bu ülkelerle her alanda işbirliğinin arttırılması için bir dış politika aracı olduğu yönündedir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Aydemir, B., & Bal, K. (2021). Bir Dış Politika Aracı Olarak Turizm: Gana Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 2(1), 71–84. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/28
Bölüm
Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri