Gelenekselden Dijitale Turizm Sektörü

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ayşe Atar

Özet

Toplumsal hayatın da hızla adapte olduğu teknoloji karşısında artan talebe karşı bulundukları pazarda sürdürülebilirliklerini devam ettirmek isteyen turizm işletmeleri, özellikle internet tabanlı teknolojileri potansiyel müşterilerine daha hızlı ulaşmak, mevcut müşterilerini ise elinde tutmak adına yoğun olarak kullanmaktadır. Turizm işletmelerinin internet tabanlı uygulamalar dışında da teknolojiyi temel alarak yapmış oldukları uygulamaların da onları bulundukları pazarda lider konuma taşıması konusunda önemli bir yere sahip olduğu düşünülmektedir. Bu bakış açısından yola çıkılarak çalışmanın amacı; Turizm sektöründeki işletmelerinde bulunan uygulamalarının hangi teknoloji kullanımlarına dayandığının ve turizm sektöründe ne gibi değişikliklere yol açtığının hangi yeni strateji, uygulama ve yöntemlerin geliştirilmesine olanak sağladığının ortaya çıkarılmasıdır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi esas alınmış olup, konuya ilişkin kaynak ve doküman incelemesi gerçekleştirilerek kavramsal bir çerçeve oluşturulmuş, turizm sektörü geçmişten günümüze teknolojik açıdan ele alınıp değerlendirilmiştir. Çalışmanın bulguları dikkate alınarak dijitalleşme ile birlikte turizm sektöründe meydana gelen teknoloji temelli hareketlerin arttığından bahsedilebilir. Ayrıca, zaman içerisinde turizm sektöründe gelişme kaydeden teknolojik uygulamaların sosyal medya üzerinden yaptığı tanıtımlarla da turizm işletmelerinin tanıtım maliyetlerine azaltıcı etkisi olurken, müşteri potansiyelini artırıcı bir etki gösterdiği sonucuna da ulaşılmıştır. Literatüre dayalı genel bulgular değerlendirildiğinde ise, sanayi devrimi ile entegre bir şekilde ilerleme kaydeden turizm sektörünün teknolojiyi daha çok personel ve turistin hayatını kolaylaştırıcı manada kullandığı gözlemlenmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Atar, A. (2021). Gelenekselden Dijitale Turizm Sektörü. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2), 1640–1654. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/259
Bölüm
Makaleler