Mardin’de Çekilen Dizi ve Filmlere Dönük Yerel Halkın Algısı

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

İsmail Kervankıran
Murat Çuhadar

Özet

Zengin bir kültürel mirasa sahip olan Mardin, gerek sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri, gerekse geçmiş yıllardan günümüze kadar ulaşan toplumsal değerlerinin özgünlüğünden dolayı yıllardır birçok film ve dizi yapımcısının tercih ettiği bir mekân olmuştur. Bu çalışmada, yerel halkın Mardin ilinde çekilen televizyon dizileri ve filmlerin ekonomik, kültürel, çevresel etkilerine ve Mardin turizmine katkısına yönelik algılarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak anket tekniği seçilmiş ve kolayda örnekleme yaklaşımı ile Mardin ilinde yaşayan 401 birey ile yüz yüze görüşülerek veriler elde edilmiştir. Elde edilen veriler, frekans analizleri, Mann-Whitney U ve Kruskall-Wallis testleri ile analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre yöre halkının, Mardin ilinde çekilen dizi ve filmlerin, şehrin ekonomisine ve tanıtımına olumlu katkı sağladığı, bununla beraber, kültürünün yanlış aktarılması, yaşam tarzlarının abartılması ve dizilerin ekonomik rant amacıyla çekilmeleri gibi olumsuz algılara sahip oldukları gözlenmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Kervankıran, İsmail, & Çuhadar, M. (2021). Mardin’de Çekilen Dizi ve Filmlere Dönük Yerel Halkın Algısı. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 2(1), 44–59. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/26
Bölüm
Makaleler