Üniversite Öğrencilerinin Destinasyon İmajı Algısı Üzerinde Sosyal Medyanın Etkisi: Lavanta Turizmi Örneği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Büşra Aşıroğlu
Murat Çuhadar

Özet

Günümüzde web tabanlı dijital teknolojilerin gelişmesi ve kullanıcı sayılarının artmasıyla birlikte, bireylerin çeşitli turistik bölge, şehir, kasaba-köy ve işletmelerde yaşadıkları seyahat deneyimlerini paylaşabilmesine olanak tanıyan sosyal medya platformları popüler konuma ulaşmıştır. Bireyler tatil ve seyahat öncesinde çoğunlukla internet ortamında bilgi arama davranışı içerisinde olurken, seyahat esnasında ve seyahat sonrasında ise çoğunlukla tatil-seyahat deneyimlerini Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal medya mecralarında ve Tripadvisor gibi turizm ve seyahat portallarında paylaşma eğiliminde olmaktadır. Yapılan paylaşımlarla insanların zihninde seyahat edilen bölgeyle ilgili olumlu ya da olumsuz bir izlenim oluşmaktadır. Olumlu izlenimler sonucu söz konusu destinasyona olan ilgi artmakta ve seyahatler gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmada, destinasyon imajı algısı üzerinde sosyal medyanın etkisi araştırılmaktadır. Uygulama alanı olarak, son yıllarda bilhassa sosyal medyada yapılan paylaşımlar sayesinde popüler hale gelen Isparta ili sınırları içerindeki Kuyucak Lavanta bahçeleri seçilmiştir. Çalışma kapsamında Süleyman Demirel Üniversitesinin farklı akademik birimlerinde ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerinde öğrenim gören ve Kuyucak Lavanta bahçelerini ziyaret etmiş 32 öğrenci ile yarı yapılandırılmış görüşme gerçekleştirilmiştir. Çalışma neticesinde, üniversite öğrencilerinin Isparta ili Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak Köyü’nde bulunan lavanta turizmi merkezleri ziyaretleri öncesi ve sonrasında bu bölgeyle ilgili algıları analiz edilerek etkileri ortaya konulmuştur. Ayrıca çalışmada söz konusu destinasyonun tanınırlığının sağlanmasında sosyal medya mecralarının ne kadar etkili olduğu ve bu etkinin artırılması için neler yapılabileceği sorularına da yanıt aranmaktadır. Araştırma bulgularına göre lavanta bahçelerinin bulunduğu bölge, katılımcılar nezdinde genel olarak olumlu bir izlenime sahiptir. Bu izlenimin oluşmasında ve bölgenin gözde seyahat rotalarından biri haline gelmesinde ise, sosyal medya mecralarının önemli payının olduğu tespit edilmiştir. * Bu çalışma, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim dalında gerçekleştirilen “Üniversite Öğrencilerinin Destinasyon İmajı Algısı Üzerinde Sosyal Medyanın Etkisi: Lavanta Turizmi Örneği” adlı yüksek lisans tezinden derlenmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Aşıroğlu, B., & Çuhadar, M. (2021). Üniversite Öğrencilerinin Destinasyon İmajı Algısı Üzerinde Sosyal Medyanın Etkisi: Lavanta Turizmi Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), 925–945. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.746
Bölüm
Makaleler